Humlens tale

Jeg opplevde en gang å redde en innestengt humle, og jeg laget til og med et humlehus. Da jeg satte den fri, summet den på sitt vis og jeg hørte

Humlens tale: 
Jeg søkte veien ut
men følte at jeg bare krabbet rundt i en uendelig mengde tid 
kreftene var i ferd med å svinne
jeg hadde gitt opp alt håp

Plutselig flommet lyset
og jeg skjønte at det nå var noen andre her
jeg ble løftet – og
plassert i gjestmilde omgivelser

skjønte at jeg hadde fått en ny mulighet
at jeg selv kunne velge hvor jeg skulle gå
hvor jeg skulle fly

jeg mangler ingen ting
om jeg vil kan jeg fly til de grønne enger
søke blomstens nektar og dugg
der kan jeg hvile og hente ny kraft
og jeg får bo i hans hus
gjennom hele sommeren

12-5-2018

Her finner du blogginnlegget Humlehuset og her er Sett humla fri